Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse typisk betales af enten dig, din arbejdsgiver eller forsikringen.  Attester til arbejdsgivere skal du ALTID betale for i klinikken, og så skal arbejdsgiver efterfølgende refundere pengene til dig. (Også selvom din arbejdsgiver har givet dig deres EAN-nr.).

Nedenstående links giver eksempler på de hyppigst brugte attester, og lidt om, hvad de kræver.