Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse typisk betales af enten dig, din arbejdsgiver eller forsikringen.  Attester til arbejdsgivere skal du altid betale for i klinikken, så skal arbejdsgiver efterfølgende refundere pengene til dig. (også selvom arbejdsgiver angiver at vi bare kan sende regning til deres EAN nr).

Nedenstående links giver eksempler på de hyppigst brugte attester og lidt om, hvad de kræver.