Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse typisk betales af enten dig, din arbejdsgiver eller forsikringen.  Attester til arbejdsgivere skal du ALTID betale for i klinikken, og så skal arbejdsgiver efterfølgende refundere pengene til dig. (Også selvom din arbejdsgiver har givet dig deres EAN-nr.).

Nedenstående links giver eksempler på de hyppigst brugte attester, og lidt om, hvad de kræver.

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.