Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.

Ved samtalen skal der tages stilling til, hvilke funktionsnedsættelser sygefraværet giver, og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelsen.

Arbejdspladsen har ikke krav på en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet.

Når attesten er lavet, kan du bestille tid hos lægen.

Vi påtegner mulighedserklæringen, når den er udfyldt af chef og medarbejder i fællesskab. Sørg for at være så konkret som muligt, når I udfylder denne. Hos lægen gennemgås attesten, og vi vurderer sammen, om det er en realistisk plan.

Attesten betales af arbejdsgiver, men du vil som patient typisk komme til at lægge ud, hvorefter beløbet refunderes af din arbejdsgiver. Se pris under prisliste.

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.