Tidsbestilling

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI IKKE GIVER TIDER I RECEPTIONEN

Du kan komme på E-portalen via vores hjemmeside under menuen "Selvbetjening" eller benytte app'en "MitHelbred". Det er vigtigt, at du vælger den korrekte behandler til det, din henvendelse drejer sig om. Hvis ikke behandleren er tilgængelig for booking, er denne på kursus, ferie etc. - se skema over, hvilke læger, der er tilstede i klinikken under "Tilstedeværende læger".

Hvis du har glemt adgangskoden til e-portalen, kan du kun få en ny ved kontakt til lægehuset.

DET ER VIGTIGT, AT DU KOMMER TIL AFTALTE TID. KOMMER DU MERE END 5 MIN. FOR SENT, VIL DU BLIVE BEDT OM AT BESTILLE EN NY TID!

Vores sygeplejersker er oplært i  selvstændige konsultationer, dette i samarbejde med lægerne, således at tvivlsspørgsmål altid vendes med lægen. Det drejer sig primært om kontrol og behandling af kendte sygdomme som kontrol af blodtryk og sukkersyge, sårpleje, vortebehandling, vacciner inkl. børne- og rejsevacciner, kostvejledning, vægtkontrol, øreskylning, blodprøvetagning, justering af blodfortyndende behandling, rygestopsamtaler, celleprøver, prævention mm.

Vores jordemoder laver også selvstændige konsultationer, hun varetager ny gravid, svangreundersøgelser (læs mere her), 8 ugers undersøgelse, akupunktur mod graviditetsbetinget kvalme, ammevejledning, bækkensmerter - rådgivning af motion og bækkenøvelser, celleprøver (smear), spiraloplægning, præventionskontrol, tjek af spiral mm.

HUSK ALTID AT BOOKE DIT BARN I BARNETS EGET CPR NUMMER

Vi har indført et bookingsystem for patienterne i Vesterbro lægehus, hvor 50 % af alle vores lægetider hos tilstedeværende læger, bliver til SammeDøgnsTider. Systemet har til hensigt at fjerne ventetider hos den enkelte læge, og klinikker der er overgået til systemet viser stor tilfredshed patienter og læger imellem.

Konsultationstyper: Vælg en så specifik konsultationstype som muligt ud fra menuen i tidsbestillingen. Fremgår problemstillingen ikke af et overordnet emne i denne menu, skal du vælge "konsultation læge sammedøgnstid". Denne tidstype kan ikke bookes ud i fremtiden, men kun bookes dagen før (efter kl. 14.00) via selvbetjeningen eller ”Mit Helbred” appen.

Konsultation Læge Sammedøgnstid: Denne konsultationstype kan bruges til alle slags læge konsultationer, som ikke er specifikt nævnt i menuen under konsultationstyper i selvbetjeningen. Du kan fra kl. 14 dagen før, du ønsker en tid, bestille en sammedøgnstid. Tiderne til mandag åbnes dog op midnat mellem lørdag og søndag. Hvis du gerne vil planlægge at se en bestemt læge, kan du sikre dig, at han eller hun er tilgængelig for sammedøgnstiderne den følgende dag via hjemmesiden (under fanen “Tilstedeværende læger”). Hvis det er mindre væsentligt, hvem af lægerne du bliver set af, vælger du bare ud fra de muligheder, der dukker op under "behandler", når konsultationstypen vælges.

Når du booker tiden er det vigtigt, at du skriver, hvad konsultationen handler om.

Læge årskontrol kronisk sygdom: Disse tider kan bookes frem i tiden, men det er en forudsætning, at du har en kronisk lidelse (eksempelvis blodtryksforhøjelse, sukkersyge, astma, KOL mm.) og har aftalt med lægen, at der skal laves årskontrol for denne.

Kirurgisk indgreb efter aftale med læge: Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning, at du har en aftale med den pågældende læge mhp. kirurgisk indgreb.

Samtaleterapiforløb aftalt med lægen: Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning, at du har en aftale med den pågældende læge om et samtaleterapiforløb på max 6 konsultationer.

Specifikke konsultationer (konsultationstyper) skal vælges, hvor det er muligt. Her åbnes automatisk tider hos enten læge, sygeplejerske eller jordemoder – afhængig af problemstillingen.

Dobbelttider, samtaletider/samtaleforløb, årskontrol og kronikertider vil blive aflyst, såfremt du booker en sådan for et emne, som hører til booking af sammedøgnstid.