Tidsbestilling

Der kan i øjeblikket forekomme problemer ved online booking med NemId/MitId - benyt da i stedet cpr nummer og adgangskode.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI IKKE GIVER TIDER I RECEPTIONEN

Du kan komme på e-portalen via vores hjemmeside under menuen "Selvbetjening" eller benytte app'en "Min læge". Det er vigtigt, at du vælger den korrekte behandler til det, din henvendelse drejer sig om. Hvis ikke behandleren er tilgængelig for booking, er denne på kursus, ferie etc. - se skema over, hvilke læger, der er tilstede i klinikken under "Tilstedeværende læger".

Hvis du har glemt adgangskoden til e-portalen, kan du kun få en ny ved kontakt til lægehuset. Dette skal være i sygeplejerskens telefontid - se "Praktisk information - åbningstider".

DET ER VIGTIGT, AT DU KOMMER TIL DEN AFTALTE TID.
KOMMER DU MERE END 5 MIN. FOR SENT, VIL DU BLIVE BEDT OM AT BESTILLE EN NY TID!

Vores sygeplejersker er oplært i selvstændige konsultationer, dette i samarbejde med lægerne, således at tvivlsspørgsmål altid vendes med lægen. Det drejer sig primært om kontrol og behandling af kendte sygdomme, som kontrol af blodtryk og sukkersyge, sårpleje (herunder fjernelse af sting), vortebehandling, vacciner inkl. børne- og rejsevacciner, telefonisk forsamtale til kighostevaccination, kostvejledning, vægtkontrol, øre skylning, blodprøvetagning, justering af blodfortyndende behandling, rygestop-samtaler, celleprøve (smear), prævention samtale/vejledning, kørekortattest og lungefunktionsundersøgelse (*) og derudover kan du nu også booke tid til "1. graviditetsundersøgelse" samt øvrige graviditetsundersøgelser (2. grav., 25 uger og 32 uger) ved vore sygeplejersker.
Du kan læse om øvrige svangreundersøgelser (her).

HUSK ALTID AT BOOKE DIT BARN I BARNETS EGET CPR NUMMER

Vi har indført et bookingsystem for patienterne i Vesterbro Lægehus, hvor 50% af alle vores lægetider hos tilstedeværende læger, bliver til SammeDøgnsTider. Systemet har til hensigt at fjerne ventetider hos den enkelte læge, og klinikker der er overgået til systemet viser stor tilfredshed patienter og læger imellem.

Konsultationstyper: Vælg en så specifik konsultationstype, som muligt ud fra menuen i tidsbestillingen. Fremgår problemstillingen ikke af et overordnet emne i denne menu, skal du vælge "Sammedøgnstid - fremmøde" eller "Sammedøgnstid - video" . Denne tidstype kan ikke bookes ud i fremtiden, men kun bookes dagen før (efter kl. 14.00) via selvbetjeningen eller ”Min læge” app'en.

Konsultation Læge SammeDøgnsTid: Denne konsultationstype kan bruges til alle slags læge konsultationer, som ikke er specifikt nævnt i menuen under konsultationstyper i selvbetjeningen, og vi vurderer, hvorvidt din konsultation kan klares ved fysisk fremmøde eller - undtagelsesvist - som videokonsultation. Dagen før du ønsker en tid, kan du fra kl.14, bestille en SammeDøgnsTid. Tiderne til mandag åbnes dog op til midnat mellem lørdag og søndag. Hvis du gerne vil planlægge at se en bestemt læge, kan du sikre dig, at han eller hun er tilgængelig for SammeDøgnsTiderne den følgende dag via hjemmesiden (under fanen “Tilstedeværende læger”). Hvis det er mindre væsentligt, hvem af lægerne du bliver set af, vælger du bare ud fra de muligheder, der dukker op under "behandler", når konsultationstypen vælges.

Telefonkonsultation: Vi sidder mange læger på telefonen i åben telefonkonsultation mellem 8-9 (onsdag 13-14). Her kan vi tage stilling til helt akutte problemstillinger.

Videokonsultation: Du skal IKKE møde op. Samtalen foregår via "Min Læge" app på din smartphone, som du kan downloade gratis. Brug NemID første gang og siden egen kode/FaceID. Log på konsultationen i god tid, behandleren starter selve konsultationen, omkring det tidspunkt hvor du har booket tiden til. Dagen før du ønsker en tid, kan du fra kl.14, bestille en SammeDøgnsTid. Se Konsultation Læge SammeDøgnsTid.

Når du booker tiden er det vigtigt, at du skriver, hvad konsultationen handler om.

Læge årskontrol kronisk sygdom: Denne kan også vælges som Læge, telefonisk årskontrol kronisk Disse tider kan bookes frem i tiden, men det er en forudsætning, at du har en kronisk lidelse (eksempelvis blodtryksforhøjelse, sukkersyge, astma, KOL mm.) og har aftalt med lægen, at der skal laves årskontrol for denne. Vi anbefaler at den telefoniske variant vælges når dette praktisk er muligt - dette af coronahensyn.

Kirurgisk indgreb efter aftale med læge: Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning, at du har en aftale med den pågældende læge mhp. kirurgisk indgreb.

Samtaleterapiforløb aftalt med lægen/video: Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning, at du har en aftale med den pågældende læge om et samtaleterapiforløb på max 6 konsultationer. Vi anbefaler at du vælger samtale pr Video pga Covid-19. Du skal IKKE møde op, hvis videoudgaven vælges. Samtalen foregår via "Min Læge" app på din smartphone, som du kan downloade gratis. Brug NemID første gang og siden egen kode/FaceID. Log på konsultationen i god tid, behandleren starter selve konsultationen, omkring det tidspunkt hvor du har booket tiden til. Skulle teknikken drille, vil vi ringe dig op.

Specifikke konsultationer (konsultationstyper) skal vælges, hvor det er muligt. Her åbnes automatisk tider hos enten læge eller sygeplejerske – afhængig af problemstillingen.

Dobbelttider, samtaletider/samtaleforløb, årskontrol og kronikertider vil blive aflyst, såfremt du booker en sådan for et emne, som hører til booking af SammeDøgnsTid.