Fertilitetsbehandling

Hvis I ønsker udredning og behandling for infertilitet/barnløshed, er vores procedure, at I skal bestille tid hos en af lægerne i Vesterbro Lægehus (en sammedøgnstid). Læs generelt om infertilitet her: Patienthåndbogen om infertilitet

Henvisning til offentlig fertilitetsklinik med henblik på IUI (insemination) og IVF/ICSI (reagensglas) kan ske, når:

  • Der er lægelig indikation for behandling
  • Kvinden <40 år ved behandlingsstart (par kan behandles i privat regi, indtil kvindens fyldte 46 år)
  • Sociale krav til behandling på offentlig klinik er opfyldt
  • Ingen fælles børn (par kan dog henvises til behandling med evt. overskydende nedfrosne æg mhp. at få flere børn)
  • Parret vurderes forældreegnet

Henvisende læge kan gøre opmærksom på, at der kan være tale om tvivl om kvindens eller parrets evner til at drage omsorg for et barn.

Det er både manden og kvinden, der skal involveres, hvorfor I som par med fordel kan bestille tid sammen (forudsat begge har læge i Vesterbro Lægehus).

Før I kan tilbydes fertilitetsbehandling, skal følgende laves:

Kvinden: Blodprøver for virus (HIV og hepatitis B+C), vandscanning af livmoderen (HSG/HSU), vurdering hos gynækologisk speciallæge (som ofte også foretager fertilitetsbehandlingen).

Manden: Blodprøver for virus (HIV og hepatitis B+C) og sædprøve. Vær opmærksom på, at sædprøven skal ordineres via Vesterbro Lægehus, og herefter kan du kontakte sædlaboratoriet - læs mere her

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.