Henvisning til speciallæge

Det er egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge eller andre sundhedsfaglige. Derfor skal du (som udgangspunkt) ses i lægehuset og altså bestille en lægetid, før du kan få en henvisning. Her bestiller du en sammedøgnstid - se under Tidsbestilling.

Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen. Henvisningen skal være hentet af speciallægen inden 6 måneder fra udstedelsen. I modsat fald betragtes henvisningen som forældet.

Bemærk, at øjenlæger og øre-næse-halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

Brug "Find behandler" via Sundhed.dk

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.