Om klinikken

Vi er 4 faste læger i Vesterbro Lægehus: Anette Skov, Jesper Lillesø, Tina Lund og John Rosenberg.

Vi etablerede et kompagniskab i efteråret 2006. Kompagniskab betyder, at vi har fælles ansvar for patienterne, fører fælles journalsystem og kan bruge hinanden internt til daglig sparring og videreuddannelse.

Du er altid velkommen til, at ønske planlagt konsultation hos en bestemt læge, og vi vil forsøge at efterkomme ønsket. Ved behov for akut behandling, vil du blive set af den læge, der har akuttider på dagen.

Vi arbejder ud fra ønsket om diagnostik, behandling og høj kvalitet, uden at glemme den menneskelige dimension. Vi holder os fagligt opdaterede, og prioriterer uddannelse samt efteruddannelse højt, både af os selv og af vores personale.  Vi prioriterer, at du, som patient, bliver taget imod med høj faglig standard i håndteringen af diverse sundhedsmæssige spørgsmål.


Andre læger:

Klinikken deltager i uddannelse af kommende praktiserende læger, og der vil altid være mindst én yngre læge med minimum 1-2 års hospitalserfaring under videreuddannelse i klinikken.

Lægerne arbejder selvstændigt med alle typer af konsultationer, men altid under de faste lægers ansvar. Ved tvivl vil de altid konferere med en fast læge. Deres arbejde gennemgås ligeledes dagligt af én af de faste læger.

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.