Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn i Vesterbro Lægehus, og vi vil gerne henvise til rapporten, som kan ses på styrelsens hjemmeside:

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/8B4F6852883B4355873936D5FD77C865.ashx

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.