Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn i Vesterbro Lægehus, og vi vil gerne henvise til rapporten, som kan ses på styrelsens hjemmeside:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/