Skoldkopper – hvordan er forløbet?

  • Skoldkopper er en virussygdom med feber og udslæt
  • Skoldkopper smitter ved dråbesmitte, og er den mest smitsomme af alle børnesygdommene
  • Smittefaren ophører, når udslættet og alle sår er dækket af skorper
  • De fleste børn får sygdommen som små og bliver derved immune for livet
  • Der er en vaccine mod skoldkopper, men den indgår ikke i børnevaccinationsprogrammet i Danmark
  • Prognosen er god

Se evt. mere her