Psykolog – hvornår kan du få tilskud til psykologhjælp?

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp, hvis en af nedestående kriterier er opfyldt:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år

Stress er ikke på listen, og vi kan derfor ikke henvise til psykologhjælp med tilskud fra sygesikringen, hvis det vurderes, at stress er din aktuelle problemstilling.