Øjenbetændelse – hvornår skal det behandles?

Øjenbetændelse er en ufarlig infektion i øjet. Mild til moderat øjenbetændelse giver puds i øjnene og let grus fornemmelse, irritation og rødme af øjnene. Behandlingen er at vaske øjnene flere gange dagligt med vand. Brug en vatrondel med lidt lunkent vand fra vandhanen og tør fra næsefløjen ud mod ydre øjenkrog. Der skal bruges en ny vatrondel til hvert øje. Hvis symptomerne varer over 1 uge, eller hvis øjenbetændelsen er værre, dvs. med lysskyhed og vedvarende svært røde øjne eller påvirket almentilstand, kan antibiotisk behandling i sjældne tilfælde være indiceret. For at afgøre eventuel behov for antibiotika, skal du vurderes ved en konsultation hos en af vores sygeplejersker.

Faretegn ved øjensygdom: Hvis der er tale om deciderede smerter i øjnene (og ikke bare grus fornemmelse, ubehag), synspåvirkning eller svær øjenirritation hos kontaktlinsebrugere, bør du vurderes ved en lægekonsultation.

Børn må godt komme i institution med mild til moderat øjenbetændelse. Det smitter som forkølelse (hvor de også godt må komme i institution). Hvis der er tale om svær øjenbetændelse, der skal behandles med antibiotika øjendråber, må de derimod ikke komme i institution, førend symptomerne er væk og de minimum har været i antibiotikabehandling i 2 døgn.