Læger

Alle læger i Vesterbro Lægehus er færdiguddannede læger.

Lægerne i KBU (klinisk basis uddannelse) er hos os som led i det, der tidligere blev kaldt turnus. De har typisk 6 måneders erfaring fra hospitalet inden ansættelsen.

Lægerne i introduktionsstilling er i sin første del af speciallægeuddannelsen til almen medicin.

Der er 3 faser for lægerne i hoveduddannelsen i almen medicin:

  • Fase 1: 6 måneder, hvor lægen er ansat i praksis
  • Fase 2: Lægen er ansat på hospital, men kommer tilbage til praksis 1 dag om måneden, og det afsluttes med 6 måneder i praksis.
  • Fase 3: 12 måneder, hvor lægen er ansat i praksis
Gustav Engbæk

Gustav Engbæk

Speciallæge i almen medicin, lægevikar

Lars Møller

Lars Møller

Speciallæge i almen medicin, lægevikar

Camilla Klastrup

Camilla Klastrup

Introduktionsstilling

Ida Behrens

Ida Behrens

Læge i fase 2

Mustafa

Mustafa

Læge i fase 2

Lutfi Al Saab

Lutfi Al Saab

Læge i fase 3

Mads Andersen

Mads Andersen

Læge i KBU