Læger

Alle læger i Vesterbro Lægehus er færdiguddannede læger.

Lægerne i KBU (klinisk basis uddannelse) er hos os som led i det, der tidligere blev kaldt turnus. De har typisk 6 måneders erfaring fra hospital.

Lægerne i introduktionsstilling er i sin første del af speciallægeuddannelsen til almen medicin.

Der er 3 faser for lægerne i hoveduddannelsen i almen medicin:

  • Fase 1: 6 måneders ansættelse i praksis
  • Fase 2: Lægen er ansat på hospital, men kommer tilbage til praksis 1 dag om måneden, og det afsluttes med 6 måneder i praksis
  • Fase 3: 12 måneders ansættelse i praksis
Gustav Engbæk

Gustav Engbæk

Speciallæge i almen medicin

Lars Møller

Lars Møller

Speciallæge i almen medicin

Najah

Najah

Læge i fase 3

Andrea Kaaber

Andrea Kaaber

Læge i KBU

Niels Klausen

Niels Klausen

Læge i KBU

Mustafa

Mustafa

Læge i fase 2

Alexander Hillers

Alexander Hillers

Læge i KBU

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.