Influenza, Covid og Pneumovax vaccination 2022

Vi vaccinerer for influenza, Covid-19 og pneumokokker UDEN tidsbestilling alle ugens dage. Man-fre kl 8-15, ons til kl 16.30. Lukket i frokostpausen kl 12-12.45 (ons 12.30-13).

Hvem bliver tilbudt vaccination?

Covid-19

 • Alle på 50 år og derover
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
 • Pårørende til personer i særlig øget risiko
 • Gravide

Vaccination mod covid-19

Influenza

 • Alle på 65 år og derover
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Børn på 2-6 år - Er barnet ikke tidligere vaccineret, skal man vaccineres igen efter 4 uger
 • Personer med visse kroniske sygdomme. 
 • Sundheds- og plejepersonale
 • Vigtigt: Børnene må gerne blive vaccineret med MFR og influenza samme dag. Ellers skal der gå 4 uger mellem de to vacciner. Ellers vaccinerer vi dem løbende, når I er her til en konsultation om noget andet - fx. børneundersøgelse.

Vi vaccinerer ikke selvbetalere.

Vaccination mod influenza

Pneumokok (tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person) 

 • Personer over 65 år 
 • Personer med særlige kroniske sygdomme 
 • Svejsere

Vaccination mod pneumokoksygdom

Læs mere på dette link.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Efteraarets-vaccinationer-mod-covid-19-og-influenza-skal-hjaelpe-os-gennem-vinteren

Vi vaccinerer ikke selvbetalere.

Vi opdaterer med kort, når muligt, indtil da:
Find vej i bil/taxa ved at dreje ind ad Rahbeks Allé, kør ned 1. gang på venstre hånd, stop ved Fitness X, som er vores “nabo”.