Fra 1. oktober 2023 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, er gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Der kan samtidig vaccineres mod COVID19. Desuden anbefaler
Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Hidtil har din praktiserende læge kunnet tilbyde disse
vaccinationer, men i år har myndighederne besluttet, at vaccinationerne i
stedet tilbydes i regionale vaccinationscentre og hos andre private aktører.

Vi anbefaler at man orienterer sig på Region Hovedstadens hjemmeside:  https://www.regionh.dk/

 eller kontakter
regionen på tlf.nr. 38 66 50 00