Børneundersøgelser

Vi genoptager nu igen børneundersøgelser og børnevaccinationer, som fysiske konsultationer. Det er dog en forudsætning, at hverken patient eller medfølgende voksen (der må kun følge én voksen med barnet) må have de mindste symptomer på luftvejsinfektion, som ondt i halsen og hoste eller muskel/ledsmerter og feber. Vi vil bede dig møde punktligt samt respektere, at konsultationen også afsluttes punktligt. Ved ankomst til klinikken vil vi bede dig spritte hænder. Vi ser os nødsaget til at tage disse forholdsregler, for at minimere risikoen for Corona smitte og håber på din forståelse.